Om du ikke har hatt en hendelse i din bedrift hvor tid, arbeid og penger har gått tapt grunnet manglende backuprutine, så er sjansen stor for at du kommer til å oppleve dette i fremtiden.

Online Backup er den enkleste måten å sikre dine systemer. Vela IT kan nå tilby deg en løsning hvor alle dine data blir kopiert til et datasenter via Internett.

Noen fordeler ved å benytte seg av Online Backup:

Sentralisert lagring

Backup til tape kan raskt komme på avveie. Ved å bruke Online Backup blir alle dine data plassert på ett felles sted. Du vet alltid hvor dine data befinner seg og disse dataene vil alltid være tilgjengelig for deg uansett lokasjon.

Sikkerhet

Dine data blir overført til et eksternt datasenter. Dataene blir kryptert før de sendes til datasenteret. Dette gjør at du alene har tilgang til filene.

Ingen investering\driftskostnad

Med Online Backup slipper du kostbare investeringer i utstyr og lisenser. Alt er inkludert i det månedlige beløpet og kan lett tilpasses ditt behov.

Ved å inngå avtale på Online Backup hos Vela IT, er du garantert at backup-problemet ditt blir løst en gang for alle. Vi installerer og konfigurerer nødvendig software og sørger for at alle dine systemer er inkludert i backup-rutinene.

Vela IT AS vil hver dag sjekke backup-logger og vi tar selvfølgelig aksjon om noe skulle feile.

Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud.