Kostnadseffektiv og sikker fjerndrift og -overvåking av nettverk. Vi bruker moderne verktøy som gir oss alarmer når kritiske terskelverdier overskrides. Våre systemer samler inn all data og overvåker de faktiske hendelser kontinuerlig, noe som medfører til at vi kan iverksette tiltak før kritiske hendelser oppstår. Ved en slik tjeneste kan kundene våre fokusere på egen kjernevirksomhet uten å ansette egne IT-personell i organisasjonen.

Fordeler ved inngått driftsavtale

  • Faste og forutsigbare IT-kostnader
  • Fast kontaktperson med faglig oppdatert kompetanse på IT.
  • Våre konsulenter kjenner deres systemer helt ut og kan effektivt hjelpe dere ved problemer.
  • Kontaktpersonen kjenner kundens infrastruktur og behov for support og drift av løsninger.
  • Dere vil få et system som er stabilt og sikkert.
  • Prioritering. Våre driftskunder vil ALLTID komme først i køen.
  • Redusert timepris på konsulent.
  • Vedlikeholdsavtale

I en vedlikeholdsavtale gir vi IT-systemet ditt fast periodisk vedlikehold og service. Vi utfører forebyggende arbeid, noe som fører til økt stabilitet og oppetid. Du blir tildelt en fast konsulent som kommer på besøk til faste tider. Et veldig bra alternativ for SBS-markedet.

Responstid

Responstid er et tilleggspunkt for begge ovennevnte avtaletyper. En slik avtale garanterer deg en utrykning (respons) innen den avtalte tidsrammen. Du kan velge mellom 1-4 timers responstid. En 4 timers responstid garanterer deg at vi har startet jobben med å løse problemet senest fire timer etter at problemet er varslet. Dette er en god ekstraforsikring, ikke bare for å få hjelp, men også for å få hjelpen raskt!