Ved hjelp av fjernhjelp kan vi løse veldig mange problemer uten å sende ut en konsulent. Dette er en tids- og kostnadseffektiv måte for deg som kunde å få løst problemet. Du kan igjen begynne å jobbe som vanlig. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på ikonet under og velge kjør i boksen som åpnes.

Ring deretter +47 22 19 44 44 og be om fjernhjelp.

Hjelp