Vi jobber primært mot bedriftsmarkedet. Våre fokusområder er ASP, installasjon, drift og vedlikehold av IT-systemer.

Vi er fremtidsorientert når gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

Vi leverer alt fra en enkeltstående PC til datasentraler. Ingen er for små og ingen er for store.

At vi er i en tetposisjon på å ta i bruk ny teknologi, gir våre kunder forsprang i forhold til sine konkurrenter.

Hvorfor velge Vela IT fremfor de store?

Noe vi ofte hører for å velge en av de store aktørene er at man er tryggere. Ut ifra vår erfaring, påstår vi at du er mer sårbar hos de store.

Til syvende og sist så er det individene du forholder deg til som teller. Den interne kommunikasjonen i selskapene er aldri god nok til å skåne deg for de store ulempene ved utskifting av personer. Vi vil snu det hele på hodet, og hevder at du vil oppleve større kontinuitet hos oss. De store selskapene har mange og store kunder som alle slåss om de samme ressursene, og de opplever større gjennomtrekk av ansatte.

Hos Vela IT slipper du å bli tildelt ny konsulent i form av en juniorkonsulent som du ikke har truffet før, og som må settes inn i din bedrifts særegenheter.

Vi har ikke noe stort, standardisert rammeverk som alle prosjekter skal kjøres etter. Vi kan dermed tilpasse arbeidet i forhold til oppgaven, noe som kan få kraftig utfall på omfang og timeforbruk.

Ved at vi er uavhengige og ikke bundet opp i avtaler med verken produsenter eller leverandører, noe mange av de store selskapene er, direkte eller indirekte, så vil vi kunne tilby deg en løsning som vil passe akkurat deg. Vi er særdeles kundeorienterte og gir deg løsninger som fungerer. Løsninger som passer din bedrifts behov, og som vi selv har gode, førstehåndserfaringer med.

Vårt kostnadsnivå er lavt, noe som kommer våre kunder til gode. Hos de store konsulentselskapene må du betale to til tre ganger så mye per time for kompetanse i samme kategori. Vi har ikke et stort støtteapparat som krever at «taksameteret» løper bare vi løfter av telefonrøret. Er det nødvendig kan vårt brede nettverk av ressurspersoner kompensere for mangelen av et slikt støtteapparat.