Online Backup
 
Om du ikke har hatt en hendelse i din bedrift hvor tid, arbeid og penger har gått tapt grunnet manglende backuprutine, så er sjansen stor for at du kommer til å oppleve dette i fremtiden.
 
Online Backup er den enkleste måten å sikre dine systemer. Vela IT AS kan nå tilby deg en løsning hvor alle dine data blir kopiert til et datasenter via Internett.
 
Noen fordeler ved å benytte seg av Online Backup:
 
Sentralisert lagring
 
Backup til tape kan raskt komme på avveie. Ved å bruke Online Backup blir alle dine data plassert på ett felles sted. Du vet alltid hvor dine data befinner seg og disse dataene vil alltid være tilgjengelig for deg uansett lokasjon.
 
Sikkerhet
 
Dine data blir overført til et eksternt datasenter. Dataene blir kryptert før de sendes til datasenteret. Dette gjør at du alene har tilgang til filene.
 
Ingen investering\driftkostnad
 
Med Online Backup slipper du kostbare investeringer i utstyr og lisenser. Allt er inkludert i det månedlige beløpet og kan lett tilpasses ditt behov.
 
 
Ved å inngå avtale på Online Backup hos Vela IT AS så er du garantert at backup problemet ditt blir løst en gang for alle. Vi installerer og konfigurerer nødvendig software og sørger for at alle dine systemer er inkludert i backup rutinene.
 
Vela IT AS vil hver dag sjekke backup logger og vi tar selvfølgelig aksjon om noe skulle feile.
 
Ta kontakt for ytterligere informasjon og pris tilbud.