Vi i Vela IT AS ønsker å hjelpe næringslivet med å få full utnyttelse av sine IT Systemer.
Ved å inngå avtale med Vela IT AS så kan kunden konsentrere seg om det de er best til, mens vi tar oss av IT Systemene.
Vi kan tilby følgende produkter og tjenester:
IT-Outsourcing
IT-Drift\Vedlikehold
IT-Konsulent timebasert
ASP
Anti Spam
Antivirus
Dokumentasjon
Rådgiving
Fjernhjelp